Sikring av arbeidssikkerhet

BOLL & KIRCH innførte i midten av 2011 sikkerhetsstyringssystemet OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment System).

Dette systemet fungerer som grunnlaget for arbeidssikkerhet i vår bedrift.

Vårt sikkerhetstyringsystem OHSAS 18001 inkluderer organiseringen av alle områder relatert til helse og sikkerhet på arbeidsplassen hos BOLL & KIRCH.

Fordeler:

  • Forhindring eller reduksjon i arbeidsuhell
  • Økning i de ansattes motivasjon til å forbedre sikkerhet på arbeidsplassen
  • Kvalitets- og produktforbedring
  • Reduksjon i uhellsrelaterte kostnader
  • Minimalisering av farer

For produksjonsmedarbeidere hos BOLL & KIRCH betyr dette:

  • Antitrøtthetsmatter og hjelpemidler på alle maskiner og moderne MH
  • Høymoderne maskiner og arbeidsmateriale
  • Perfekte arbeidsforhold og nyeste teknologi i våre sveisings- og malingsverksteder
  • Løfteinnretninger og -kraner i mange forskjellige design
  • Ergonomisk arbeidsplassutforming for våre administrative medarbeidere