Filtrering hos BOLL & KIRCH

Boll & Kirch Filterbau GmbH sysslar enbart med utveckling och tillverkning av filtersystem för filtrering av vätskor och gaser.

Principen med filtrering är egentligen enkel och allmänt förekommande i vår vardag. Filtrering innebär att en vätska eller en gas passerar genom ett filterelement, vars maskor, porer eller öppningar är dimensionerade på ett sådant sätt att vissa, oönskade, fasta partiklar inte kan tränga igenom.

Industriella komplexa processer påverkas av olika ämnens egenskaper och av driftvillkoren. Hit hör till exempel mängd, tryck, temperatur, densitet, viskositet, frätande egenskaper, smutsbelastning, partikelstorlek och den typ av vätska som skall filtreras. På grundval av många års systematisk utforskning av dessa påverkansfaktorer och deras växelverkningar kan vi idag erbjuda filtersystem, som både ifråga om processen och resultatet ger maximal säkerhet, tillförlitlighet och skydd.

Boll & Kirch Filterbau GmbH har ett stort användningsområde och förekommer inom många olika industrigrenar, såsom skepps- och motorbyggnad, stål- och bilindustrin, kemisk industri, elproduktion, vattenförsörjning och vattenbehandling samt omfattar en mängd olika medier som skall filtreras, till exempel bränsle, smörjolja, kemikalier, gas, kylsmörjmedel, olja, rengöringsmedel och vatten. Därför varierar även kraven på erforderliga filtersystem extremt mycket inom de enskilda användningsområdena. Vi har därför ett koncept som vi kallar "tvådimensionell specialisering“. Med koncentrerad och differentierad kompetens behärskar vi vårt yrke på både bredden och djupet.

 • aquaBoll

  aqaBoll

 • Bollfilter-Abwasserbehandlung Shutterstock
 • Optimarin BWT-System
 • 6.04

  BOLLFILTER AUtomatik 6.04

  Fotolia
 • Ice Braker

  Ice Braker

  Fotolia

3 klick till produkten

Nyheter

13. Sep 2017 Boll & Kirch Filterbau GmbH presenterar med aquaBoll ett automatfilter för automatisk vattenfiltrering som det aldrig har funnits tidigare. Läs mer

06. Jun 2017 BOLL & KIRCH is one of the first companies to have completed the recertification of the management systems: ISO 9001 (quality), ISO 14001 (environment) and OHSAS 18001 (work safety & health) according to the standards of the 2015 versions. Läs mer

15. Dec 2016 The Coast Guard Marine Safety Center issued the first U.S. Coast Guard Ballast Water Management System Type Approval Certificate to Optimarin AS. Läs mer

12. Sep 2016 The company Boll & Kirch Filterbau GmbH has joined the Community of the "Lean Enterprise Institut" in Aachen. Läs mer

Evenemang
DESAL World
Datum: 15. - 20. October 2017
Plats: Sao Paulo, Brazil