Dataskydd

Säkerhet

Vi sparar vissa uppgifter av interna systemrelaterade och statistiska skäl. Till de uppgifter som registreras hör namnet på den fil som laddats ner, datum och klockslag för nedladdningen, överförd datamängd, uppgifter om att nedladdningen lyckats samt uppgifter om webbläsare och besökande domän. Övriga personuppgifter registreras endast, om du går med på detta frivilligt i samband med att du gör en förfrågan eller registrerar dig.

Hantering och vidare förmedling av information

De personuppgifter som du lämnar till oss när du kontaktar oss per e-mail (t.ex. när du anger namn och adress eller din e-postadress), används endast för att kontakta dig och endast för de ändamål som du har angivit.

Vi försäkrar att dina personuppgifter inte lämnas ut till tredje man utan ditt samtycke, om vi inte är skyldiga till detta enligt tvingade lag. I den mån vi måste lämna ut dina personuppgifter till tredje man för att genomföra, administrera och ta betalt för din beställning regleras avtalsförhållandena i den tyska personuppgiftslagen (Bundesdatenschutzgesetz).

Samtycke och återkallelse

Du kan alltid ta bort de personuppgifter du lämnat till oss. Uppgifter för betalnings- och bokföringsändamål berörs inte av uppsägning/återkallelse eller borttagning.

Datalagringstid

Personlig information som lämnas via vår hemsida sparas endast så länge det behövs för ändamålet. Om det finns handels- och skatterättsliga lagringstider som måste beaktas, kan datalagringstiden för vissa uppgifter uppgå till 10 år.

Användning av cookies

När du besöker våra webbsidor kan det hända att vi sparar information i form av så kallade cookies på din dator. Cookies är små textfiler som skickas från en webbserver till din webbläsare och lagras på hårddisken i din dator. Cookies innehåller ingen personlig information om användaren, utan endast IP-adressen. Den informationen gör att du blir automatiskt igenkänd nästa gång du besöker vår webbplats och kan surfa obehindrat. Med hjälp av cookies kan vi anpassa webbsidan efter dina intressen eller spara ditt lösenord, så att du inte behöver göra om inställningarna varje gång du besöker sidan. Du kan naturligtvis besöka vår webbsida utan cookies också. Om du inte vill att din dator skall bli igenkänd när du besöker vår webbsida kan du stänga av cookies i din webbläsares inställningar genom att välja alternativet "Acceptera inte cookies". Hur det fungerar i detalj kan du läsa om i instruktionerna från din webbläsarleverantör. Om du inte accepterar några cookies kan det medföra att du inte kan använda alla funktioner som vi erbjuder.

Etracker

Den här hemsidan använder sig av webbanalystjänsten från etracker GmbH. etracker använder sig av så kallade cookies, textfiler, som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbsidan. Den information som genereras använder etracker för att på uppdrag av webbsidans operatör kunna sammanställa rapporter om aktiviteter på hemsidan till den som äger sidan samt för att kunna erbjuda de tjänster som är förknippade med användning av webbsidan och internetanslutningen.

Du kan förhindra att cookies lagras på din dator genom att ändra webbläsarens cookieinställningar. Om du inte tillåter att din webbläsare använder cookies kommer du eventuellt inte att kunna använda alla funktioner på webbsidan. Med tanke på diskussionen om användning av analyseringsverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi passa på att tala om att IP-adresserna endast sparas i förkortad form, vilket betyder att man aldrig kan spåra besökaren.

Den information som tas fram med hjälp av etracker-tekniken används inte utan särskilt tillstånd från berörd person varken för att identifiera besökaren personligen eller för att koppla samman personrelaterade uppgifter med pseudonymens bärare. Du kan när som helst med framtida verkan motsätta dig insamling och lagring av uppgifterna.

Dina rättigheter - sekretess

Om du inte längre är införstådd med att dina personuppgifter sparas eller om dessa inte längre stämmer, kommer vi efter ha mottagit motsvarande instruktioner att se till att uppgifterna tas bort eller spärras eller så kommer vi att företa erforderliga korrigeringar (såvida detta är möjligt enligt tillämplig lag). På önskemål ser vi till att du får upplysningar om alla personuppgifter som vi har lagrat om dig utan kostnad. Har du frågor om insamling, hantering eller användning av dina personuppgifter, om sekretess, rättelser, blockering eller borttagning av information är det bara att kontakta oss.

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
Siemensstraße 10 – 14
50170 Kerpen
eller skicka ett e-postmeddelande till  info@bollfilter.de

Om du väljer att kontakta oss via e-post, vill vi göra dig uppmärksam på att innehållet i okrypterade e-postmeddelanden kan läsas av tredje man. Vi rekommenderar därför att skicka all konfidentiell information krypterad eller med den vanliga posten.