Kvalitetsstyrning

Certifikat

De viktigaste målen för Boll & Kirch Filterbau GmbH är att ständigt förbättra produktkvaliteten och göra våra kunder nöjda.

Vi använder toppmoderna hjälpmedlen, fackpersonal och ett motiverat kvalitetssäkringsteam, som har våra kvalitets- och företagsmål i åtanke och ser till att kraven i tryckkärlsdirektivet och Atex-direktivet uppfylls.

Vårt kvalitetsstyrningssystem är framtaget enligt internationella standarder och granskas regelbundet externt av Lloyd's Register Quality Assurance. Sedan 1994 är det certifierat enligt ISO 9001. ISO 14001-certifieringen kom 2004 och förnyades 2017.

Den dagliga dialogen med olika klassificeringssällskap och löpande kundkontroller inom kvalitetssäkring och klassificering är viktiga indikatorer.

För att förbättra felanalysen och eliminera fel har kvalitetsansvariga utsetts för alla tillverkningsenheter i produktionen. De ansvarar för avstämning av materialkvalitet, produktionsplanering/-realisering och finns alltid nära produkten.

Processen med ständiga förbättringar mäts och utvecklas under en mängd granskningar av de olika sällskapen.

Produkterna från Boll & Kirch Filterbau GmbH är med rätta stämplade "Made in Germany"

Kvalitetsprinciper:

1. Motivation och kvalifikation hos våra anställda. Vi väcker våra anställdas längtan efter att göra något!

2. Entydiga uppgifter. Konflikter är mångbottnade, svaren entydiga.

3. Samarbete och eget ansvar. Vars och ens arbete har betydelse:

4. Renlighet och ordning. Ett tecken på vår starka gemenskap:

5. Ständiga förbättringar. Nya idéer är alltid välkomna:

6. Enkelhet. Vi begränsar oss till det väsentliga.

7. Undvika och förebygga fel. Vi lär oss av egna och andras fel.

8. Kvalitetskontroll. Vi tar det bokstavligt.

Certifikat

Här kan du hämta kvalitetscertifikaten.

Certifikat