• Begeisterung bei BOLLFILTER
  • Boll Team Fotolia

Företagskultur

Företaget

Grunden i företagskulturen hos BOLL & KIRCH utgörs av fyra värden som påverkar tankar och handlingar i företaget:

"Utan entusiasm går det inte att nå STORA mål."

Entusiasm: Våra anställda kännetecknas av motivation och passion. Med stor iver och entusiasm bidrar alla affärsområden till våra framgångar.

 "Uppskattning är ett tecken i sig på aktsamhet mot sig själv och andra."

Uppskattning: BOLL & KIRCH lägger stor vikt på respektfullt umgänge med andra människor. Men ömsesidig respekt är inte tillräckligt, utan det är också viktigt att ägna intresse, uppmärksamhet och vänlighet åt andra människor.

"Integritet är ingen filosofi utan hårt arbete."

Integritet: Integriteten styrs av ett noggrant och föredömligt förhållande på arbetsplatsen. Varje anställd uppmuntras att bidra till ett positivt arbetsklimat.

"Disciplin är vår bro mellan mål och förmåga."

Disciplin: Ett kontrollerat och ansvarsfullt handlande hos alla anställda är en avgörande del av företagets framgångar. Eget ansvar och tillämpningsförmåga är enormt viktigt.