• Historie

    BOLLFILTER Historie

Historik

[Translate to Swede - Swedish:]

1950

Boll & Kirch Maschinenfabrik GmbH grundades i Köln-Ehrenfeld av Walter Boll och Josef Kirch

Mitte der 50er Jahre

Ständig utökning av produktionsmöjligheterna i Köln-Ehrenfeld

1974

Nybyggnation av administrativa byggnader, utökning av produktionen i Kerpen-Sindorf

1979

Hela företaget flyttar till företagsparken i Kerpen och ökar produktionsytan till 22 000 m²

1979- idag

Kontinuerlig utveckling av företaget från 25 till knappt 600 anställda med filialer i nästan alla europeiska länder och på alla kontinenter. Moderna tillverknings- och monteringshallar finns idag på en yta på 110 000 m².

Specialisering på filtreringsteknik för fartygs- och motorkonstruktion gör BOLL & KIRCH till världsledande i branschen.

Idag levererar vi till alla industriella branscher som har behov av att filtrera vätskor eller gaser.

1950

BOLL & KIRCH Maschinenfabrik GmbH grundades i Köln-Ehrenfeld av Walter Boll och Josef Kirch.

Mitten av 50-talet:

Ständig utökning av produktionsmöjligheterna i Köln-Ehrenfeld.

1974

Nybyggnation av administrativa byggnader, utökning av produktionen i Kerpen-Sindorf.

1979

Hela företaget flyttar till företagsparken i Kerpen och ökar produktionsytan till 22 000 m².

1979- idag

Kontinuerlig utveckling av företaget från 25 till knappt 600 anställda med filialer i nästan alla europeiska länder och på alla kontinenter. Moderna tillverknings- och monteringshallar finns idag på en yta på 110 000 m².

Specialisering på filtreringsteknik för fartygs- och motorkonstruktion gör BOLL & KIRCH till världsledande i branschen.

Idag levererar vi till alla industriella branscher som har behov av att filtrera vätskor eller gaser.