• iStock

II. Miljöstandarder

A) Miljöansvar

Företaget måste i samband med miljöproblematiken handla enligt försiktighetsprincipen, ta initiativ för ökat miljöansvar och främja utveckling och spridning av miljövänliga teknologier.

B)  Miljövänlig produktion

I alla produktionsfaser måste optimalt miljöskydd säkerställas. Detta innefattar ett proaktivt förhållningssätt för att förhindra eller minimera följder av olyckor som skulle kunna få negativa miljökonsekvenser. Särskild betydelse har därvid tillämpningen och vidareutvecklingen av energi- och vattenbesparande teknologier, med strategier för minskade utsläpp, återanvändning och återvinning.

C)  Miljövänliga produkter

Alla produkter i leveranskedjan måste uppfylla miljöskyddsnormerna för respektive marknadssegment. Detta innefattar alla material och ämnen som används i produktionen. Kemikalier och andra ämnen som kan utgöra en fara om de släpps ut i miljön ska identifieras. I detta fall inrättas ett system för hantering av farliga ämnen, så att dessa genom lämpliga metoder kan hanteras, transporteras, lagras, återvinnas eller återanvändas och omhändertas på ett säkert sätt.