• Shutterstock

IV. Information / kommunikation

Dessa riktlinjer ska anslås på lokala språk i affärspartnerns lokaler eller på andra sätt göras tillgängliga för de anställda. Innehållet i riktlinjerna finns dessutom tillgängliga för nedladdning, se nedan