Styrning av arbetarskydd

Sedan mitten av 2011 har BOLL & KIRCH tillämpat ledningssystemet OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment System) för arbetarskydd. Vi är certifierade av Lloyd's Register.

Systemet utgör grunden för arbetarskyddet på vårt företag.

Vårt ledningssystem OHSAS 18001 för arbetarskydd omfattar alla delar av arbetarskydd, arbetssäkerhet och hälsa hos BOLL & KIRCH.

Fördelar:

  • Minskning eller eliminering av arbetsplatsolyckor
  • Högre motivation tack vare ökad säkerhet på arbetsplatsen
  • Kvalitets- och produktförbättring
  • Minskning av olycksrelaterade kostnader
  • Minimering av osäkerheter och risker

För BOLL & KIRCHs anställda i produktionen betyder det konkret följande:

  • Sitthjälpmedel och mattor vid alla maskiner
  • Högmoderna maskiner och arbetsmaterial
  • Perfekta arbetsvillkor och  senaste teknik i våra svets- och lackverkstäder
  • Lyfthjälpmedel och kranar i många utföranden