• Filterelemente

Filterelement

Filterelementen är kärnan i alla BOLLFILTER och kan anpassas utifrån våra kunders mycket olika användningsområden. I kemi-, bil- och pappersindustrin, i kraftverk, stålverk, gruvindustri samt olje- och gasproduktion – genom att använda optimalt anpassade sildukar garanteras filtrets skyddsfunktion kontinuerligt och de definierade fasta partiklarna filtreras bort på ett säkert sätt.
Beroende på filtertyp och önskad filtreringseffekt används olika sildukar och material i filterelementen. Filtermaterialet i silinsats eller filterinsats är lin, rostfritt stål (CrNiMo-stål) eller polyester med olika masktätet, så att kraven utifrån respektive kulpassage resp. den önskade filtreringsgraden kan garanteras. Förutom filtreringsgrad beror även temperatur, tryckhållfasthet och livslängd på filtermediet. Medan sildukar av rostfritt stål kan rengöras många gånger och användas under lång tid måste fina engångspatroner med filtermedium av fiberduk bytas ut efter användning.

Ett filterelement består i huvudsak av en stödkropp och silduken som är pådragen på den. Olika konstruktioner som stjärnsil, filterpatroner eller filterinsatser ger olika stora filtreringsytor. Tack vare den optimala kombinationen av kärnkomponenter går det att nå den önskade rengöringsnivån för varje medium.
Filterinsatser till automatiska vattenfilter kan vid behov förses med ett tunt, silverhaltigt lager. Den när nya konstruktionen från BOLL & KIRCH heter FouleX, fungerar antiseptiskt och förhindrar eller reducerar att biofilm skapas. Biofilm består av mikroorganismer och deras sekretioner som, tillsammans med vatten, bildar hydrogeler. De här hydrogelerna är förhållandevis stabila och svåra att få bort ur filterinsatserna. Beskiktningen flerdubblar vattenfiltrets livslängd och förenklar rengöringen eftersom det i många fall inte längre är nödvändigt att desinficera filterinsatserna.

After-Sales Service

Carsten Wiese

Tel: +45 45/42 12 00

info@bollfilter.dk