Filterpatron

Filterpatroner är engångsfilterelement som används vid högsta krav på smutsavskiljning. De monteras i enkelfilter (simplexfilter), dubbelfilter (duplexfilter) och för att filtrera återspolningsvätska när automatfilter används. Filterpatroner är ekonomiska och effektiva filterelement vid vattenbehandling – framför alltid vid mindre mängder. Tack vare sin höga filtreringsgrad används filterpatroner även som förfilter för att skydda högkvalitativa vattenbehandlingssystem.
En filterpatron består av plisserade plast-, glasfiber-, fiberduks- eller papperselement som filtermaterial. Stödkroppen med perforerad plåt ger maximal hållbarhet och perfekt skydd för filtermaterialet. Filterelementet kan filtrera mycket fina smutspartiklar på 3 till 50 mikrometer och används framför allt vid vattenbehandling. Den stora ytan hos de plisserade, alltså vikta, elementen, gör att filterpatronerna utmärker sig med hög smutsupptagningskapacitet vid lågt tryckfall, hög flödesvolym och lång livslängd.
Hos filterpatroner flödar vätskan utifrån och in. Smutspartiklar i vätskan, t.ex. sand, sot eller metallspån, fäster i filtermaterialets yta. Den renade vätskan rinner ut ur filterpatronen och förs tillbaka in i systemet. Materialets fiber hamnar inte i vattnet vid filtreringen.

I BOLLFILTER används filterpatroner för att rengöra följande vätskor:

  • Vatten
  • Smörjolja
  • Flytande bränsle, t.ex. tjockolja (HFO) och lättolja (LFO)

Filterpatronerna kan inte rengöras, utan måste bytas ut. Om man försöker rengöra dem skadas de och filtreringseffekten försvinner.

Filterpatron
Produktdata:
Enkelfiltertyper:1.78.1/1.58.1, BFB-P
Dubbelfiltertyper:BFD, BFD-P, 2.04.5*
Automatfiltertyper:Spolning för Typ 6.64
Filtergrovlekar
från / till:
3 µm - 50 µm
Filtermaterial:- Papper (1)
- Polyester (2)
- Glasfiber (3)
Magnetinsats:-
Flödesriktning:► [   ] ◄
Rengöring / byte:Byte
* gäller inte alla husstorlekar för Typ 2.04.5

Tillbaka

After-Sales Service

Carsten Wiese

Tel: +45 45/42 12 00

info@bollfilter.dk