Filtersil

I filterinsatser från BOLL & KIRCH användes enkelfilter (simplexfilter) och dubbelfilter (duplexfilter). De består av tålig silduk av rostfritt stål med en filterfinhet på 10 till 150 mikrometer. Om så önskas går det att montera en magnetinsats som drar åt sig finare metallpartiklar i filtersilen.
En filterinsats har flera parallellkopplade silduksinsatser som kopplas eller skruvas fast och som alla har samma mått. Det skapar en stor filteryta trots liten storlek. Filterstavinsatsen utmärker sig med sin extra höga differenstryckbeständighet. Genom att silduk av rostfritt stål används går det att rengöra filterinsatserna många gånger och gör dem ekonomiska att använda under lång tid. Framför allt vid höga temperaturer och i driftsmiljöer där plast, fiberdukar eller papper är olämpliga, är en filtersil av rostfritt stål det första valet.
Filterinsatser från BOLL & KIRCH är väl lämpade att filtrera vätskor med låg halt fasta partiklar, d.v.s. de används för vätskor som redan är mycket rena, t.ex. vid vattenbehandling. Under filtreringen flödar vätskan genom filterstavinsatsen i filtret utifrån och in, så att det sker en mekanisk ytfiltrering. Filtersilar kan nästan obegränsat anpassas till industriernas olika krav.

Jämfört med en mantelsilinsats har en filterstavinsats betydligt större filteryta och längre livslängd tack vare färre komponenter och enklare rengöring. Dessutom kan filterinsatserna bytas ut en och en.
När filterinsatserna ska rengöras är det bara att montera ut dem ur den spärrade filterkammaren, rengöra manuellt med rengöringsvätska, blåsa ur med tryckluft och sätta tillbaka i filtret. Det formberoende fästet och att filterelementet är centrerat garanterar högsta processäkerhet.

Filtersil
Produktdata:
Enkelfiltertyper: 1.03.2, 1.65.1/1.53.1
Dubbelfiltertyper: 2.05.5, BFD
Automatfiltertyper: -
Filtergrovlekar 
från / till:
10 µm - 150 µm
Filtermaterial: Silduk i rostfritt stål
Magnetinsats: tillval
Flödesriktning: ► [  ] ◄
Rengöring / byte: manuell rengöring

Tillbaka

After-Sales Service

Carsten Wiese

Tel: +45 45/42 12 00

info@bollfilter.dk