Mantel

Mantelsilinsatsen består av ett antal cylindriska silmantlar. Detta ger stor filteryta trots små utrymmeskrav och möjliggör användning av finmaskig silduk.

Mantel
Produktdata:
Enkelfiltertyper:1.03.2, 1.65.1/1.53.1
Dubbelfiltertyper:2.05.5
Automatfiltertyper:
Filtergrovlekar
från / till:
10 µm - 2 mm
Filtermaterial:Silduk i rostfritt stål
Magnetinsats:tillval
Flödesriktning:► [  ] ◄
Rengöring / byte:manuell rengöring

Tillbaka

After-Sales Service

Carsten Wiese

Tel: +45 45/42 12 00

info@bollfilter.dk