Stjärnsil

Stjärnsilar används i enkelfilter och dubbelfilter för vätskefiltrering. Silinsatsen är alltså vätskefiltrets kärna. Den består av en stödkropp och filtermaterialet som är pådraget på den. Vatten, olja, smörjmedel eller flytande bränsle flödar genom filterelementet utifrån och in. Då filtreras smutspartiklar ut ur filtermediet, den renade vätskan tränger ut genom stjärnsilen och förs tillbaka in i systemet.
Tack vare det plisserade filtermaterialet av rostfri stålväv är stjärnsilens filteryta stor trots att diametern är liten. Det möjliggör långa rengöringsintervall och användning av fin silduk med låga tryckförluster. Stjärnsilar når en filtreringsgrad på 10 till 250 mikrometer.
Tryckförlusten visar filterelementets föroreningsgrad; om så önskas går det även att montera en differenstrycksindikator. För att rengöra silelementet måste systemet stängas av om enkelfilter är monterade. Vid dubbelfilter är det nödvändigt att växla över till reservfilterkammaren.

Trycket i den smutsiga filterkammaren sänks med hjälp av avluftningsskruven, filterlocket på den frånkopplade filterkammaren öppnas och stjärnsilen dras ut i silbygeln. Genom att skaka filterelementet går det att få bort stora smutspartiklar från det. Vidhäftande smuts tas bort genom att filterelementet blötläggs och sköljs med en rengöringslösning samt ev. lätt högtrycksrengöring. För att avsluta rengöringen blåses filterelementet ur med tryckluft. Efter maximalt fyra till fem timmar går det att sätta tillbaka den rengjorda stjärnsilen i filterhuset igen.
Om vätskan som ska filtreras har en hög andel ferriter går det dessutom att montera en magnetinsats i stjärnsilen. Magnetinsatsen består av en cylinderformad magnet på en metallstav och sitter i mitten av filterelementet. Vid rengöring demonteras magnetinsatsen före stjärnsilen återmonteras. Den fasthäftande smutsen kan då lätt torkas av.

Stjärnsil
Produktdata:
Enkelfiltertyper:1.12.2, 1.78.1/1.58.1, BFB-P
Dubbelfiltertyper:2.04.5, BFD, BFD-P
Automatfiltertyper:-
Filtergrovlekar
från / till:
10 µm - 250 µm*
Filtermaterial:Silduk i rostfritt stål
Magnetinsats:tillval
Flödesriktning:► [  ] ◄
Rengöring / byte:manuell rengöring
* för Typ 1.12.2, 2.04.5: 10 µm - 150 µm

Tillbaka

After-Sales Service

Carsten Wiese

Tel: +45 45/42 12 00

info@bollfilter.dk