Bränsle, i gasform

Under sjöfarter måste filtersystem klara mycket olika krav. Förutom att skydda motorerna fokuserar rederierna på att sänka bränsleförbrukningen samt skydda miljön. De långa restiderna mellan hamnarna gör att robusta filtersystem är absolut nödvändiga för att motorerna ska fungera störningsfritt.

Förutom tjockolja och marindiesel spelar flytande naturgas (LNG) en växande roll som modernt bränsle för att driva fartyg. Särskilt vad gäller miljöbestämmelserna är det bränslet betydligt mer miljövänligt än diesel eller tjockolja. Så kallade dubbelbränslemotorer (dual fuel motors) som kan drivas både med gas och med diesel eller tjockolja tar hänsyn till de kraven. I gasdrift kräver de motorerna ytterligare ett bränsle: tändolja. Den används för att påbörja gasförbränningen i brännkammaren. Tändoljan är extremt ren diesel som måste filtreras mycket noggrant.

Gasfilter ska skydda motorkomponenter mot slitage och skador och måste därför klara av mycket höga volymflöden.

Beroende på hur förorendad den obehandlade gasen är och vilka partiklar och aerosoler som finns i gasen krävs olja metoder. Det kan vara att filtrera bort fasta partiklar, vätskor eller en kombination av båda. Filtreringsresultatet beror alltid på vilken typ av filtermaterial som används, filterelementet och, om en sådan är monterad, på den kombinerade förseparatorn.

I egenskap av specialist på gasfiltrering har BOLL & KIRCH effektiva produkter i sitt sortiment. Filterhus finns tillverkade av gjutgods, stål eller rostfritt stål och i många olika trycksteg. Alla filterelement är egenkonstruktioner och tillverkas uteslutande i egen produktion. Här använder vi övervägande rostfritt stål och glasfiber som filtermaterial.

De utvalda materialen och bästa möjliga bearbetning garanterar precis funktion, pålitlighet och underhållsfrihet hos bränslefiltren från BOLL & KIRCH.

Enkelfilter

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.12.2

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.12.2
Dimension
DN 25 till DN 80
Inline-anslutningar
Ja
Filterelement
Stjärnsil
Korgsil (Inte för gasolje bränsle)
mer information

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.78.1/ 1.58.1

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.78.1/ 1.58.1
Dimension
DN 65 till DN 350
Inline-anslutningar
Nej
Filterelement
Korgsil
Engångspatroner
mer information

Dubbelfilter

BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD-P HD

BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD-P HD
Dimension
upp till DN 200 (fler på förfrågan)
Filterelement
- Engångspatron av glasfiberväv/rostfritt stål(*)
- Element som kan rengöras (stjärnsil) av rostfri stålväv
Filtergrovlek
0,5 - 250 µm
mer information