Bränsle i vätskeform

Eftersom bränslekvaliteten sjunker hela tiden är god filtrering absolut nödvändig. Filter för att rena och behandla fartygsdiesel ger renare bränslen för att skydda motorer och dess komponenter mot slitage och sänker därigenom även förbrukningen. Det ställs särskilt höga krav på filter för tjockolja. Tjockoljans höga viskositet och även dess föroreningar är stora utmaningar för filtret.

För rederier är den mycket skiftande kvaliteten hos bränslet ett stort problem, för ju lägre kvalitet desto högre risk för motorskador. De ekonomiskt lönsamma och driftssäkra enkel-, dubbel- och automatfiltren samt filtratorerna från BOLL & KIRCH håller bränsleledningarna rena och fria från partiklar. I stora motorer är de ett effektivt skydd mot slitage och nötning. Rengöring och underhåll görs enkelt och smidigt. Framför allt vid användning av automatiska återspolningsfilter går det att minimera hur mycket av fartygsbesättningens värdefulla tid de måste lägga på rengöring eller underhåll.

En ytterligare fördel: Konventionella filter för tjockolja lämnar vanligen kvar slam som innehåller värdefull olja. BOLLFILTER med integrerad återspolning reducerar dock slamavfallet avsevärt – och därigenom även oljeförbrukningen.

Hur filter för flytande bränsle utformas beror på det använda bränslets viskositet och kvalitet samt drifttemperatur, drifttryck, flödesmängd och den nödvändiga filterfinheten. Enkelfilter, dubbelfilter och automatfilter från BOLL & KIRCH kan användas både i sugledningen och i tryckledningen. De är extra robusta och tillverkade för den krävande bränslefiltreringen på fartyg och är därför en mycket långlivad lösning med lågt underhållsbehov för stora motorer.

Enkelfilter

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.03.2

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.03.2
Dimension
DN 20 - DN 300
Inline-anslutningar
Ja
Filterelement
Korgsil
Ringsil
Filterstavinsats
Mantelsil
mer information

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.12.2

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.12.2
Dimension
DN 25 till DN 80
Inline-anslutningar
Ja
Filterelement
Stjärnsil
Korgsil
mer information

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.65.1/ 1.53.1

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.65.1/ 1.53.1
Dimension
DN 65 till DN 350
Inline-anslutningar
Nej
tillval 1.65.2/ 1.53.2
Filterelement
Korgsil
Ringsil
Filterstavinsats
Mantelsil
mer information

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.78.1/ 1.58.1

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.78.1/ 1.58.1
Dimension
DN 65 till DN 350
Inline-anslutningar
Nej
Filterelement
Korgsil
Engångspatroner
mer information

Dubbelfilter

BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD

BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD
Dimension
DN 25 till DN 150
Omkoppling
Kulventil
Filterelement
Filterinsatser och korgsilelement
mer information

BOLLFILTER Dubbelt Typ 2.04.5

BOLLFILTER Dubbelt Typ 2.04.5
Dimension
DN 25 till DN 80
Omkoppling
Kulventil
Filterelement
Stjärnsil
Korgsil
mer information

BOLLFILTER Dubbelt Typ 2.05.5

BOLLFILTER Dubbelt Typ 2.05.5
Dimension
DN 100 till DN 250
Omkoppling
Kulventil
Filterelement
Korgsil
Ringsil
Filterstavinsats
Mantelsil
mer information

Automatfilter

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.64

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.64
Dimension
DN 100 till DN 400
Filterelement
Silduksinsatser;
Silduksinsatser i rostfritt stål med slät yta
Filtergrovlek
6 µm till 150 µm
mer information

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.72

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.72
Dimension
DN 40 till DN 80
Filterelement
Filterinsatser
Filtergrovlek
6 µm till 200 µm
mer information

BOLLFILTER Automatisk Typ 6.21/6.22

BOLLFILTER Automatisk Typ 6.21/6.22
Dimension
DN 50 (option med adapter till DN 32)
Filterelement
Multi-Segment
Filtergrovlek
option 10 µm, 25 µm, 34 µm eller 48 µm
mer information

Filtrator

BOLL FILTRATOR Typ 8.64/8.72

BOLL FILTRATOR Typ 8.64/8.72
Dimension
DN 65 - DN 150
Filterelement
Filterstavar med skruvgänga och väv av rostfritt stål
Filtergrovlek
6 µm absolut, 10 µm absolut
mer information