BOLLFILTER Dubbelt Typ 2.04.5

BOLLFILTER duplex typ 2.04.5 är ett dubbelfilter som används för att filtrera vätskor som vatten, olja och flytande bränsle. Det kan installeras i sug- eller tryckledningar för att skydda efterföljande anläggningskomponenter som ventiler, pumpar, spjäll, manometrar eller rörledningar och skyddar därigenom dem mot föroreningar och igenslamning.

Dubbelfiltret BOLLFILTER duplex typ 2.04.5 består av två filterkammare. Filterelementen är antingen stjärn- eller korgsilar som kan filtrera bort partiklar i vätskor med en filtreringsgrad på 10 mikron till 5 mm. För att även fånga upp de allra minsta fasta metallpartiklarna i filterelementet går det, om så önskas, även att montera magnetstavar i silelementen.

När duplexfiltrets ena filterkammare är i filtreringsläge står den andra, rengjorda kammaren hela tiden i reserv för vätskefiltreringen. När toleransgränsen för nedsmutsning har nåtts i den aktiva kammaren visar tryckförlusten filtrets föroreningsgrad. Om så önskas går det att montera en smutsindikator.

Genom att manövrera omkopplingsventilen går det att ta filterkammaren som står i reserv i drift för att filtrera vätskan. Samtidigt stängs filterkammaren som tidigare var i drift av. Övergången till den rengjorda halvan görs utan tryckstötar.

För att rengöra ska den smutsiga filterkammaren tryckavlastas med avluftningsskruven, filterlocket tas av och silelementet monteras ut. Filterelementet spolas rent med en rengöringsvätska och blåses ur med tryckluft

Duplexfiltrets styrka är att det, förutom att tätningarna och filterrengöringen måste kontrolleras, kan drivas helt underhållsfritt och att det inte är nödvändigt att stänga av anläggningen när det är smutsigt. Därför används det framför allt där det inte går att utan vidare stänga av maskiner och anläggningar eller där det är mycket oekonomiskt, t.ex. på fartyg eller i tillverkningsindustrin.

BOLLFILTER Dubbelt Typ 2.04.5
Dimension DN 25 till DN 80
Omkoppling Kulventil
Filterelement Stjärnsil
Korgsil
Filtergrovlek 10 µm - 5 mm
Trycksteg PN 25
Material i filterhuset Segjärn
Segjärn - Differenstrycksindikator, optisk eller elektrisk
- Värme

Kontakt

Christian Sköld  

Tel: +46 70-388 48 10

E-mail: cs@bollfilter.se

KONTAKTFORMULÄR