Smörjmedel

Smörjolja är av största betydelse för att en fartygsmotor ska fungera felfritt. Den bildar en film mellan angränsande, rörliga delar för att förhindra att de kommer i direkt kontakt med varandra, minska friktionsvärmen och sänka slitaget. För att oljan ska kunna skydda motorn kontinuerligt är det absolut nödvändigt med smörjmedelsskötsel. Den här oljeskötseln består av effektiva filter vilka stoppar smutspartiklar samt transporterar ut smutspartiklarna ur smörjoljan från separatorer eller centrifuger.

En av smörjoljans viktigaste egenskaper är dess viskositet. Den måste vara tillräckligt hög för att upprätthålla smörjoljefilmen och tillräckligt låg för att oljan ska kunna rinna inne i motorn. När motorn används förändras oljans egenskaper. Sotpartiklar som uppstår under förbränningsprocessen förorenar oljan, precis som små metallpartiklar som beror på mekanisk nötning. Föroreningarna höjer oljans viskositet vilket gör att den inte längre kan uppfylla sin skyddande funktion. Det leder bl.a. till ökad bränsleförbrukning, att motorns effekt sjunker samt ökat slitage och ökade skador på motorkomponenterna.

För att utesluta de riskerna krävs effektiv smörjoljefiltrering resp. att smörjmedlet sköts. Då står både att bibehålla oljekvaliteten samt att skydda motorn i centrum.

Det går att komplettera och göra förbättringar även i många befintliga filtersystem. BOLLFILTER stoppar konsekvent smutspartiklar och skyddar förbrukaren.
De hjälper därigenom till att kontinuerligt och långsiktigt skydda motorns driftssäkerhet. Det sparar resurser, skonar miljön och sänker ägarens kostnader på medellång och lång sikt.

Enkelfilter

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.03.2

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.03.2
Dimension
DN 20 - DN 300
Inline-anslutningar
Ja
Filterelement
Korgsil
Ringsil
Filterstavinsats
Mantelsil
mer information

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.12.2

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.12.2
Dimension
DN 25 till DN 80
Inline-anslutningar
Ja
Filterelement
Stjärnsil
Korgsil (Inte för gasolje bränsle)
mer information

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.65.1/ 1.53.1

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.65.1/ 1.53.1
Dimension
DN 65 till DN 350
Inline-anslutningar
Nej
tillval 1.65.2/ 1.53.2
Filterelement
Korgsil
Ringsil
Filterstavinsats
Mantelsil
mer information

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.78.1/ 1.58.1

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.78.1/ 1.58.1
Dimension
DN 65 till DN 350
Inline-anslutningar
Nej
Filterelement
Korgsil
Engångspatroner
mer information

Dubbelfilter

BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD

BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD
Dimension
DN 25 till DN 150
Omkoppling
Kulventil
Filterelement
Filterinsatser och korgsilelement
mer information

BOLLFILTER Dubbelt Typ 2.05.5

BOLLFILTER Dubbelt Typ 2.05.5
Dimension
DN 100 till DN 250
Omkoppling
Kulventil
Filterelement
Korgsil
Ringsil
Filterstavinsats
Mantelsil
mer information

Automatfilter

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.72

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.72
Dimension
DN 40 till DN 80
Filterelement
Filterinsatser
Filtergrovlek
6 µm till 200 µm
mer information

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.64

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.64
Dimension
DN 100 till DN 400
Filterelement
Silduksinsatser;
Silduksinsatser i rostfritt stål med slät yta
Filtergrovlek
6 µm till 150 µm
mer information

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.46/ 6.48

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.46/ 6.48
Dimension
DN 50 till DN 150
Filterelement
Silduksinsatser
Filtergrovlek
25 µm abs. und 48 µm abs.
mer information