Ballastvatten

Att inte använda barlastvatten är otänkbart inom modern sjöfartsfrakt, men det utgör ett stort ekologiskt problem över hela världen. Tas barlastvatten i hemmahamnen för att stabiliserat ett icke fullastat containerfartyg och töms ut i destinationshamnen transporteras även de organismer som finns i vattnet till nya livsmiljöer. Bakterier, plankton, virus, små fiskar, krabbor och maneter hamnar därför i ekosystem som kan förändras till följd av de nya arterna.
Varje år transporteras mellan tio och tolv miljarder ton barlastvatten på fartyg.
Barlastvattenkonventionen från International Maritime Organisation (IMO) föreskriver obligatorisk behandling av barlastvatten på fartygen.

Det finns många olika lösningar för barlastvatten-management-systemet (BWMS) på stora fartyg. För att skydda flerstegssystemen för behandling av barlastvatten kräver de flesta systemen att det upptagna havsvattnet automatiskt förfiltreras. Då installeras ett finfilter mellan en grovavskiljare och den kemiska eller fysiska desinfektionsenheten. Dess uppgift är att ta bort animaliska och vegetabiliska organismer samt sediment > 50 μm ur barlastvattnet.

Kraven på barlastvattenfilter är många och höga. De måste:

  • hålla den krävda separeringsgraden
  • kombinera den nödvändiga filterfinheten med höga flödesmängder och lång livslängd,
  • förhindra att filtrets silduk täpps igen trots hög belastning från barlastvattnet med minst 250 000 organismer per kubikmeter,
  • klara aggressivt havsvatten,
  • vara lätt att installera, komplettera, manövrera och underhålla,
  • ha litet platsbehov samt
  • bidra till att hålla anläggningens driftskostnader så låga som möjligt

BOLLFILTER automatik typ 6.18.3 för automatisk förfiltrering av havsvatten är kostnadseffektiv, modern teknik som kan monteras i både nya och befintliga anläggningar och skyddar stabilt behandlingssystemen för barlastvatten.

Automatfilter

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.18.3

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.18.3
Anmärkning
Automatisk förfiltrering av havsvatten som skyddar system för behandling av ballastvatten
Dimension
DN 200 - DN 900
Filterelement
Cylindriska filterstavar, öppna i båda ändar med väv av super-duplex (1.4410)
mer information