BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.18.3

Sedan 2009 är det obligatoriskt för skepp att ha ett barlastvatten-management-system. Behandling av barlastvatten ska förhindra invasiv belastning av kustanläggningar p.g.a. främmande vattenorganismer vilka i allt högre grad hotar marina ekosystem.
Aggressivt havsvatten, envist vidhäftande organiska partiklar och musseltillväxt i och utanför behandlingssystemen för barlastvatten gör att deras optimala funktionalitet sjunker. Med pålitlig förfiltrering med BOLLFILTER automatik typ 6.18.3 garanteras att barlastvattensystemet skyddas stabilt.
I området mellan stränga lagkrav, extrema tekniska krav och högt ekonomiskt tryck är BOLLFILTER automatik typ 6.18.3 den idealiska lösningen för filtrering av barlastvatten. Filtret ger kostnadseffektiv, toppmodern teknik till nya och befintliga barlastvatten-management-system. Det imponerar tekniskt och ekonomiskt tack vare:

• det precis filtreringsresultatet,
• de höga flödesmängderna med havsvatten resp. barlastvatten per timme,
• den optimerade spolningseffekten,
• sin långa livslängd tack vare robust konstruktion och korrosionståliga delar,
• sitt låga platsbehov och hur enkelt det är att installera,
• sitt låga underhålls- och reparationsbehov,
• hur ekonomiskt det är att anskaffa och ha i drift.

Tack vare den automatiska återspolningen garanteras felfri regenerering av silduken. Det helautomatiska filtret uppfyller kraven för obevakad drift på fartyg. En hel serie med olika husstorlekar och nominella anslutningsdimensioner gör att det går att anpassa barlastvattenfiltret till de individuella förutsättningarna. Det innebär även avsevärda kostnadsfördelar.

Havsvattenfiltret för barlastvatten kräver endast lite plats, vilket gör att det kan användas både i nya och befintliga anläggningar. Dess enkla och robusta konstruktion gör det mycket lätt att underhålla och dess livslängd lång. Filtrets kärna är filterelementet som rengör mycket snabbt och effektivt utan att avbryta filtreringsprocessen tack vare den specialutvecklade återspolningsanordningen.

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.18.3
Anmärkning Automatisk förfiltrering av havsvatten som skyddar system för behandling av ballastvatten
Dimension DN 200 - DN 900
Filterelement Cylindriska filterstavar, öppna i båda ändar med väv av super-duplex (1.4410)
Filtergrovlek Som tillval med filtergrovlek 30µm, 40 µm eller 50 µm
Återspolningsmedium Eget medium
Trycksteg Dimensioner upp till DN 600: PN 10 ; dimensioner från DN 700 och uppåt: PN 6
Material i filterhuset - Dimensioner upp till DN 400: segjärn
- Dimensioner från DN 500 och uppåt: karbonstål
Konstruktion Cylindriska filterstavar, öppna i båda ändar med hydrodynamikelement - alternerande återspolning med sekundär spolarm

Kontakt

Christian Sköld  

Tel: +46 70-388 48 10

E-mail: cs@bollfilter.se

KONTAKTFORMULÄR