BOLLFILTER Enkelt Typ 1.12.2

Enkelfiltret typ 1.12.2 är ett partikelfilter för vatten och olja. BOLLFILTER används överallt där filtret kan spärras med avstängningsorgan.

För att filtrera vätskor monteras det i sug- eller tryckledningar och skyddar därigenom efterföljande anläggningsdelar, t.ex. pumpar, lager, värmeväxlare, ventiler och rörledningar mot att förorenas resp. bli igenslammade.

Tryckförlusten i filtret visar föroreningsgraden. Valbart går det att montera en optisk resp. elektronisk differenstrycksindikator. För att rengöra silelementet är det, till skillnad från duplexfilter, nödvändigt att stänga av anläggningen eller avbryta flödet med hjälp av avstängningsarmaturer. Då tryckavlastats filterkamrarna genom avluftningsskruven. Då går det att ta av filterlocket och ta ut silelementet. Det utmonterade silelementet sköljs rent i rengöringsvätska, t.ex. BOLL-CLEAN 2000, och blåses ur med tryckluft.

Dess mycket kompakta konstruktion, de minimala tryckförlusterna och det lilla antalet komponenter gör vätskefiltret mycket robust och att enkelfiltret typ 1.12.2 är helt underhållsfritt, förutom att packningarna och rengöringen av filterelementet måste kontrolleras. Locklåset går lätt att lossa och kan, om så önskas, även spärras från obehörigt öppnande med hjälp av en ytterligare säkring.

BOLLFILTER Enkelt Typ 1.12.2
Dimension DN 25 till DN 80
Inline-anslutningar Ja
Filterelement Stjärnsil
Korgsil
Trycksteg PN 32/40
Material i filterhuset Segjärn
Rostfritt stål (DN 25 och 50)
Segjärn - Differenstrycksindikator, optisk eller elektrisk
- Värme
- Locksäkring

Kontakt

Christian Sköld  

Tel: +46 70-388 48 10

E-mail: cs@bollfilter.se

KONTAKTFORMULÄR