Kylsmörjmedel

Kvaliteten hos ett kylsmörjmedel påverkar hur länge det kan användas och därigenom även hur höga produktionskostnaderna är. Hos maskiner och anläggningar för mekanisk bearbetning i verktygsmaskinindustrin krävs konstanta driftsvillkor för säker och kontinuerlig drift. Kylsmörjmedelsfilter från BOLL & KIRCH bidrar inte bara till att anläggningarna fungerar felfritt, utan även till en ekonomisk och resurssnål drift.
Filtreringen av kylsmörjmedel i verktygsmaskinindustrins försörjningscentralanläggningar är extremt avancerad. Förutom den egentliga filtreringen av kylsmörjmedel krävs även kontinuerlig tillvaratagning. Kylsmörjmedelsfilter måste garantera en definierad renhetsgrad.

Kylsmörjmedelsfilter från BOLL & KIRCH är smidiga att installera i alla vanliga systemkonfigurationer inom metallbearbetningsindustrin. De används alltid när kylsmörjmedel förorenas av mekaniska bearbetningsprocesser – t.ex. i anläggningar för att slipa och hena motor- och växelkomponenter, vid kallformning av metall vid valsning, pressning, fräsning, borrning eller skärning.

Kylsmörjmedelsfilter från BOLL & KIRCH garanterar en definierad renhetsgrad även i kylsmörjmedelslinjer av högtryckstyp och därigenom att hela systemet drivs avbrotts- och störningsfritt.

 

Dubbelfilter

BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD

BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD
Dimension
DN 25 till DN 150
Omkoppling
Kulventil
Filterelement
Stjärnsil av rostfritt stål, kan rengöras
Engångspatroner av glasfiber
Filterinsatser och korgsilelement
mer information

BOLLFILTER Dubbelt Typ 2.05.5

BOLLFILTER Dubbelt Typ 2.05.5
Dimension
DN 100 till DN 250
Omkoppling
Kulventil
Filterelement
Korgsil
Ringsil
Filterstavinsats
Mantelsil
mer information

Automatfilter

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.64

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.64
Dimension
DN 100 till DN 400
Filterelement
Silduksinsatser;
Silduksinsatser i rostfritt stål med slät yta
Filtergrovlek
6 µm till 150 µm
mer information

BOLLFILTER Automatiskt Typ 8.35

BOLLFILTER Automatiskt Typ 8.35
Dimension
DN 50 tll DN 150
Filterelement
Spaltstavar i rostfritt stål med slät yta
Filtergrovlek
5 µm till 10 µm (beroende på precoat-medium)
mer information

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.04

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.04
Dimension
DN 40 / G 1 1/2
Filterelement
Skruvinsats (rostfritt stål)
Filtergrovlek
20µm - 500µm
mer information