BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.64

BOLLFILTER automatik typ 6.64 är ett kylsmörjmedelsfilter från BOLL & KIRCH. Det högpresterande automatfiltret används framför allt i krävande områden, t.ex. stora mekaniska bearbetningsanläggningar i metallbearbetningsindustrin. BOLLFILTER automatik typ 6.64 garanterar konstanta driftsvillkor och är extremt kraftfullt, pålitligt och ekonomiskt.
Ett kylsmörjmedelsfilter rengör kylsmörjmedlet under användningen. Kylsmörjmedel förorenas med små partiklar från alla olika mekaniska bearbetningsprocesser i metallbearbetningsindustrin. För att garantera långa underhållsintervall och att verktygen har lång livslängd är det därför absolut nödvändigt att använda ett pålitligt filter för kylsmörjmedel. Samtidigt minimeras förbrukningen av kylsmörjmedel när ett kylsmörjmedelsfilter används.

Tack vare sin kompakta konstruktion kan BOLLFILTER automatik typ 6.64 även användas som filter för kylsmörjmedel på små ytor och problemlöst integreras i alla vanliga systemkonfigurationer. Trots det har det hög filterkapacitet. Dessutom går det snabbt och smidigt att komma åt filterelementen med slät yta.

Beroende på tillverkningsstorlek finns fyra till tio filterkammare integrerade i kylsmörjmedelsfiltret. Varje kammare har flera filterelement bestående av differenstrycksbeständiga precisionsfilterinsatser – med stora filterytor och höga fria tvärsnitt för låg tryckförlust. Hos det här automatfiltret står en av filterkamrarna på standby och väntar på att aktiveras. Det gör att kylsmörjmedelsfiltret kan arbeta vidare och ger kontinuerlig drift.
Att rengöra filterelementet görs automatiskt med hjälp av återspolning, vilket gör att BOLLFILTER automatik typ 6.64 är lämplig för kontinuerlig, långvarig användning med lågt behov av underhållsarbete, även utan personal. Tack vare tryckluftsstödet under den automatiska rengöringen genereras endast mycket små spolmängder.

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.64
Dimension DN 100 till DN 400
Filterelement Silduksinsatser;
Silduksinsatser i rostfritt stål med slät yta
Filtergrovlek 6 µm till 150 µm
Flöde Hög kapacitet genom modulkonstruktion
Trycksteg PN 10/16 (DN400 endast PN10)
Material i filterhuset Kugelgraphitguss (optional innen vernickelt)
Konstruktion Flerkammarsystem med tryckluftsunderstödd återspolning av eget medium

Kontakt

Christian Sköld  

Tel: +46 70-388 48 10

E-mail: cs@bollfilter.se

KONTAKTFORMULÄR