BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.18

Effektiv vattenbehandling är nödvändig för att hålla miljön ren, för att få dricksvatten och för att industrianläggningar ska kunna drivas säkert. Inom vattenindustrin, jordbruk, kraftverksanläggningar och tillverkningsindustrin krävs därför vattenfilter med lång livslängd och lågt underhållsbehov som kan utsättas för högsta möjliga belastning och ändå vara ekonomiska.
Genom effektiv borttagning av partiklar i processvatten, bruksvatten eller kylvatten förhindras exempelvis skador på maskiner och anläggningar. Speciellt när flod- och havsvatten används kan det växa bakterier, alger och musslor i vattenkretsloppet vilket kan leda till allvarliga felfunktioner i maskiner och anläggningar, t.ex. tryckförlust eller att munstycken och ventiler täpps igen. Det kan förhindras genom att använda effektiva, industriella vattenfilter.

Vid vattenbehandling av flodvatten, bruksvatten, industri-, dricks- och kylvatten eller havsvatten används, beroende på krav, enkelfilter, dubbelfilter eller automatfilter som kan garantera den definierade renhetsgraden. Även vid extrem smuts och under svårast möjliga villkor levererar vattenfiltren optimala resultat i varje användningsområde.
Om självrengörande automatfilter används försvinner t.o.m. regelbundna avbrott för underhåll och rengöring av filtret, eftersom automatfilter för industriell vattenberedning har integrerad återspolning. De passar därför särskilt bra i anläggningar som ska drivas helautomatiskt utan personal och sänker driftskostnaderna avsevärt.

Vilket vattenfilter som är rätt beror bl.a. på temperatur, drifttryck, flödesmängd samt den önskade filterfinheten. Beroende på anläggningen kan filtreringen göras vid sugledningen eller tryckledningen. 
 
Användningsområden för vattenfilter i industrin:

 • Kemiindustri och petrokemiska industri
 • Reningsverk
 • Pappersindustri
 • Oljeproduktion/off-shore-industri
 • Värme-, kyl- och klimatteknik
 • Gruvindustri
 • Bilindustri
 • Stålverk
 • Konstsnötillverkning
 • Plasttillverkning
 • Barlastvatten
 • Skrubbervatten
BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.18
Dimension DN 50 till DN 1000
Filterelement Tvär-/längsgående insatser eller silduksinsatser med slät yta
Filtergrovlek 30 µm - 5 mm*
Återspolningsmedium Eget medium
Trycksteg PN 10 (högre tryck på begäran)
Material i filterhuset Segjärn
Stål
Gummerat stål
Rostfritt stål
speciallegeringar
Konstruktion Cylindriska filterinsatser, öppna i båda ändar (bipolär funktionsprincip)
* beroende på filterstorlek

Kontakt

Christian Sköld  

Tel: +46 70-388 48 10

E-mail: cs@bollfilter.se

KONTAKTFORMULÄR