BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.18.2 Heavy Duty

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.18.2 Heavy Duty
Anmärkning Filtertyp 6.18.2 är avsedd för krävande förhållanden, t.ex. för filtrering av flod-, havs- eller ballastvatten.
Dimension DN 200 till DN 1000
Filterelement Tvärspaltad insats med slät yta och hydrodynamikelement
Filtergrovlek 30 µm - 5 mm *
Återspolningsmedium Eget medium
Trycksteg PN 6 / PN 10 (högre tryck på begäran)
Material i filterhuset Stål
Gummerat stål
Rostfritt stål
Speciallegeringar
Konstruktion Cylindriska filterinsatser, öppna i båda ändar, med hydrodynamikelement - alternerande återspolning med sekundär spolarm
* beroende på filterstorlek

Kontakt

Christian Sköld  

Tel: +46 70-388 48 10

E-mail: cs@bollfilter.se

KONTAKTFORMULÄR