BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.46/ 6.48

Dieselmotorer och dieselgeneratorer ställer höga krav på smörjmedelsfiltreringen. Smörjoljans kvalitet är avgörande för hur länge den kan användas, friktionsfri motordrift och därigenom även för hur höga driftskostnaderna är.

Rederier, motortillverkare och skeppsvarv över hela världen väljer smörjoljefiltren BOLLFILTER automatik typ 6.46 och 6.48 eftersom de…
… garanterar en definierad renhetsgrad hos den cirkulerande smörjoljan tack vare hög precision.
… tillförlitligt gör att motorn kan arbeta kontinuerligt, även vid omväxlande motorvillkor.
… höjer motorns livslängd genom att skydda motorlagren och reducera lagerslitage.
… bidrar till att hålla driftskostnaderna låga tack vare minimala underhållsbehov och lång livslängd.
… är mer ekonomiska och miljövänliga än filter med papperspatroner.

BOLLFILTER automatik typ 6.46 och 6.48 har kontinuerlig spolning. De behöver ingen extern energikälla och är underhållsfria. Dess konstruktion gör det möjligt att använda dem både vertikalt och horisontellt. . De egenskaperna gör att det går att montera dem direkt på en motor. Turbinhjulet som är installerat i filterinloppet gör att spolanordningen roterar kontinuerligt. Den kontinuerliga tväråterspolningen och återspolningen motströms garanterar jämn rengöring. Dessutom skapar en säkerhetssil runt filterinsatserna samt överströmningsventiler nödsäkerhet. Det gör att ofiltrerad olja aldrig kommer till motorn.

BOLLFILTER automatik typ 6.46 och 6.48:s konstruktion är imponerande enkelt och robust på alla sätt. Automatfiltrets hus är tillverkat av segjärn och finns i olika storlekar och nominella diametrar. Båda filtertyperna kan utan problem anpassas till
specifika kundkrav. Vid kundönskemål tas särskilda husformer för montering på en motor eller påbyggnad på en modul fram på kortast möjliga tid.

Karaktäristiskt för de här smörjoljefiltern från BOLL & KIRCH är filterinsatsernas jämna och permanenta återspolning. De arbetar helt oberoende av extern energi och externa medier och har en konstant hög rengöringseffekt. Dessutom är reservdels- och underhållsbehovet extremt lågt.

BOLLFILTER Automatiskt Typ 6.46/ 6.48
Dimension DN 50 till DN 150
Filterelement Silduksinsatser
Filtergrovlek 25 µm abs. und 48 µm abs.
Trycksteg PN 10
Material i filterhuset Segjärn

Kontakt

Christian Sköld  

Tel: +46 70-388 48 10

E-mail: cs@bollfilter.se

KONTAKTFORMULÄR