BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD-C HD

BOLLFILTER typ BFD-C HD, koalescens- och partikelfilter för gas består av två filterhus. Om nedsmutsningsgraden överskrider en bestämd nivå kan omkoppling ske till den rengjorda filterhalvan utan pulserande tryckdifferens. Omkoppling sker med hjälp av en kulventil. Filterkonstruktionen gör att filterhusen inte kan stängas av samtidigt.
BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD-C HD
Speciella egenskaper Dubbelfilter för avskiljning av fast material och aerosoler (vätskeandelar) från gaser
Dimension upp till DN 200 (fler på förfrågan)
Filterelement - Engångspatron av glasfiberväv/rostfritt stål(*)v
Som tillval med dimavskiljare eller dimavskiljarförsteg
Filtergrovlek 0,1 µm - 250 µm
Drifttryck >500 bar (dimensions- och temperaturberoende)
Material i filterhuset Stål (St 45-8/A106B)
Rostfritt stål (1.4404/316L)
Utan svetsfogar
Allmänna tillbehör och specialutrustning 1.) Förbindelseelement
Flexibla anslutningsmöjligheter
t.ex. med fläns, NPT, för svetsning, kulventiler, nålventiler

2.) Instrument
Differenstrycksanslutningar samt optiska och elektriska system för differenstryckmätning

3.) Maerial
Filter i Duplex- eller Super Duplex-utförande på begäran

4.) Tillvalsutrustning
Anordning för lyftning/svängning av lock
Locksäkring
Specialtillbehör för gasfiltrering Föravskiljare för vätskereducering/cyklon och cyklondimavskiljare

Duplex- och Super Duplex-filter kann fås på begäran, förutom standardfilter

Nivåmätningssystem

Magnetisk nivåindikator

Siktglas

Anpassningsbar vätskereservoar för lagring av avskild vätska

Ladda ner broschyr
* i utförande för normala eller höga/låga temperaturer

Kontakt

Christian Sköld  

Tel: +46 70-388 48 10

E-mail: cs@bollfilter.se

KONTAKTFORMULÄR