BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD-C/P Double Block and Bleed

BOLLFILTER:s dubbelfilter BFD-C/P DBB har två filterhus. Det ena filterhuset är i drift medan det andra, rengjorda, filterhuset hålls i reserv. Om nedsmutsningsgraden överskrider en bestämd nivå kan omkoppling ske till den rengjorda filterhalvan utan pulserande tryckdifferenser enligt DBB-principen (double block and bleed). Den nedsmutsade silinsatsen rengörs medan systemet fortsätter att arbeta.
BOLLFILTER Dubbelt Typ BFD-C/P Double Block and Bleed
Speciella egenskaper Dubbelfilter för avskiljning av fast material och aerosoler (vätskeandelar) från gaser. Tack vare huvudomkopplingsarmaturen med DBB garanteras att filtret är extra driftsäkert.
Dimension upp till DN 200 (fler på förfrågan)
Filterelement - Engångspatron av glasfiberväv/rostfritt stål(*)

Som tillval med dimavskiljare eller cyklondimavskiljarförsteg
Filtergrovlek 0,1 µm - 250 µm
Drifttryck >500 bar (dimensions- och temperaturberoende)
Material i filterhuset - Stål (St 45-8/A106B)
- Rostfritt stål (1.4404/316L)
- Utan svetsfogar
Allmänna tillbehör och specialutrustning 1.) Förbindelseelement
Flexibla anslutningsmöjligheter
t.ex. med fläns, NPT, för svetsning, kulventiler, nålventiler

2.) Instrument
Differenstrycksanslutningar samt optiska och elektriska system för differenstryckmätning

3.) Material
Filter i Duplex- eller Super Duplex-utförande på begäran

4.) Tillvalsutrustning
Anordning för lyftning/svängning av lock
Locksäkring
Specialtillbehör för gasfiltrering Föravskiljare för vätskereducering/cyklon och cyklondimavskiljare

Duplex- och Super Duplex-filter finns att få på begäran, förutom standardfilter

Nivåmätningssystem

Magnetisk nivåindikator

Siktglas

Anpassningsbar vätskereservoar för lagring av avskild vätska

Ladda ner broschyr
* i utförande för normala eller höga/låga temperaturer

Kontakt

Christian Sköld  

Tel: +46 70-388 48 10

E-mail: cs@bollfilter.se

KONTAKTFORMULÄR