BOLLFILTER Enkelt Typ BFB-C HD

BOLLFILTER Enkelt Typ BFB-C HD
Speciella egenskaper Enkelfilter för avskiljning av fast material och aerosoler (fukt) från gas. Gaser som mättats med smuts och fukt avskiljs med koalescenselementet i flera skikt (se bild).
Dimension upp till DN 200 (större på förfrågan)
Filterelement Engångspatron av glasfiberväv/rostfritt stål(*)

Som tillval med dimavskiljare eller cyklon-/dimavskiljarförsteg
Filtergrovlek 0,1 - 250 µm
Trycksteg >500 bar (storleks- och temperaturberoende)
Material i filterhuset Stål (St 45-8/A106B)
Rostfritt stål (1.4404/316L)
Utan svetsfogar
Allmänna tillbehör och specialutrustning 1.) Förbindelseelement
Flexibla anslutningsmöjligheter
t.ex. med fläns, NPT, för svetsning, kulventiler, nålventiler

2.) Instrument
Differenstrycksanslutningar samt optiska och elektriska system för differenstryckmätning

3.) Material
Filter i Duplex- eller Super Duplex-utförande på begäran

4.) Tillvalsutrustning
Anordning för lyftning/svängning av lock
Locksäkring
Specialtillbehör för gasfiltrering Föravskiljare för vätskereducering/cyklon och cyklondimavskiljare

Duplex- och Super Duplex-filter tillgängliga på begäran, förutom standardfilter

Nivåmätningssystem

Magnetisk nivåindikator

Siktglas

Anpassningsbar vätskereservoar för lagring av avskild vätska

Ladda ner broschyr
* (*) i utförande för normal eller hög/låg temperatur

Kontakt

Christian Sköld  

Tel: +46 70-388 48 10

E-mail: cs@bollfilter.se

KONTAKTFORMULÄR